Tin tức về đô thị thông minh

Đô thị thông minh cần “gần dân” hơn nữa

Hội thảo về chuỗi đô thị thông minh vùng Đồng bằng sông Hồng

Xây dựng đô thị thông minh: Quy hoạch là yếu tố trụ cột

Bình Dương tiên phong trong xây dựng thành phố thông minh

Chuyển đổi số ‘xanh’ cho đô thị thông minh Việt Nam

Làm chủ các giải pháp công nghệ số phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh

“Gỡ rối” ùn tắc giao thông để phát triển đô thị thông minh

Công dân số quyết định thành công của đô thị thông minh