CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO VÀ KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI PHÚ QUỐC:

Thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển chuỗi đô thị biển, đô thị đảo thông minh, bền vững

HỘI THẢO & KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG

Sự kiện đã chia sẻ các vấn đề liên quan đến xây dựng & triển khai dự án phát triển đô thị thông minh có tính kết nối cao tại các địa phương, ứng dụng trong phát triển hạ tầng số và phát triển hệ sinh thái dịch vụ thông minh. Trong khuôn khổ sự kiện cũng đã diễn ra chương trình khảo sát thực tế tại KCN Nam Cầu Kiền (Hải Phòng).

DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM 2022

Diễn đàn đã phân tích và làm rõ định hướng chiến lược đô thị hóa, phát triển đô thị và kinh tế đô thị Việt Nam, chủ đề thảo luận xoay quanh vấn đề về hoàn thiện chính sách xây dựng đô thị; kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực quản trị đô thị, phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững và thích ứng tại Việt Nam.