Chương trình hội thảo & khảo sát thực tế: Thúc đẩy hình thành chuỗi đô thị động lực thông minh vùng đồng bằng sông Hồng kết nối khu vực và thế giới

[Hải Phòng] Ngày 28/06/2022, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp UBND Thành phố Hải Phòng đã tổ chức Chương trình hội thảo & khảo sát thực tế với chủ đề Thúc đẩy hình thành chuỗi đô thị động lực thông minh vùng đồng bằng sông Hồng kết nối khu vực và thế giới; công ty IEC Consulting, Liên minh hợp tác công – tư Phát triển đô thị thông minh, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hải Phòng là đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát triển đô thị thông minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đề ra trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và trong các Nghị quyết chuyên đề của Đảng. Văn kiện Đại hội XIII đã nêu rõ: “Xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, đô thị thông minh, đa dạng về loại hình, có bản sắc đặc trưng về kiến trúc, văn hóa ở từng địa phương”. Trước đó, Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đã đề ra mục tiêu hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới. Gần đây, ngày 24/01/2022 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về đô thị hóa và phát triển đô thị. Nghị quyết số 06-NQ/TW cũng đề ra mục tiêu “Xây dựng được mạng lưới đô thị thông minh trung tâm cấp quốc gia và cấp vùng kết nối quốc tế và 3 – 5 đô thị có thương hiệu được công nhận tầm khu vực và quốc tế vào năm 2030”.

Với vị thế là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương, Thành phố Hải Phòng đã xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, đóng vai trò là động lực phát triển của vùng Bắc bộ và cả nước. Để góp phần cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc cụ thể hóa và hiện thực hóa các mục tiêu trên, Hội thảo với chủ đề “Thúc đẩy hình thành chuỗi đô thị động lực thông minh vùng Đồng bằng sông Hồng kết nối khu vực và thế giới” được tổ chức ngày 28/6/2022 tại Hải Phòng dưới sự đồng chủ trì của Ban Kinh tế Trung ương và UBND thành phố Hải Phòng.

Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung chia sẻ và làm rõ những nội dung về: (1) Xây dựng và triển khai dự án/đề án phát triển đô thị thông minh có tính kết nối cao tại các địa phương; (2) Khả năng liên kết giữa các đô thị trong khu vực để hướng tới tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững; (3) Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các công nghệ số, nền tảng số trong quy hoạch phát triển đô thị bền vững; (4) Hạ tầng số cho đô thị thông minh và ứng dụng các công nghệ số trong đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự đô thị.

Phiên thảo luận bàn tròn đã trao đổi và làm rõ các vấn đề như: (i) những giải pháp để tăng cường tính liên kết trong đô thị, giữa các đô thị trong khu vực và thế giới; (ii) những chính sách về quy hoạch nhằm thu hút và khuyến khích đầu tư tư nhân cho các dự án đô thị thông minh; và (iii) những vướng mắc trong phát triển hạ tầng số, công nghệ số và  phát triển hệ sinh thái dịch vụ thông minh cũng như rủi ro về an toàn, an ninh và giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật với đô thị thông minh. Tham dự Hội thảo có các chuyên gia quốc tế từ UN Habitat, Mạng lưới Đô thị thông minh Singapore, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và các tập đoàn hàng đầu trong nước và quốc tế như: Tập đoàn CMC,  MobiFone,  Hewlett Packard Enterprise (HPE) , Fortinet , Signify và Dell Technologies.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra chương trình thăm quan và làm việc với KCN Nam Cầu Kiền (Hải Phòng), tại buổi thăm quan này, các ứng dụng và hệ thống xử lý thông minh tiêu biểu, hướng tới mô hình KCN sinh thái đã được giới thiệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *