Category Archives: Hoạt động liên minh

Chương trình hội thảo & khảo sát thực tế: Thúc đẩy hình thành chuỗi đô thị động lực thông minh vùng đồng bằng sông Hồng kết nối khu vực và thế giới

[Hải Phòng] Ngày 28/06/2022, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp UBND Thành phố Hải Phòng đã tổ chức Chương trình hội thảo & khảo sát thực tế với chủ đề Thúc đẩy hình thành chuỗi đô thị động lực thông minh vùng đồng bằng sông Hồng kết nối khu vực và thế giới; công […]

Diễn đàn Phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022: Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh

Toan-canh-hoi-thao
[Hà Nội] Ngày 16-17/06/2022, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan đã tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam tại Hà Nội; công ty IEC Consulting và Liên minh hợp tác công – tư Phát triển đô thị thông minh là […]