HOẠT ĐỘNG LIÊN MINH

HOẠT ĐỘNG HỘI VIÊN

TỔNG HỢP TIN TRONG NƯỚC

TỔNG HỢP TIN QUỐC TẾ

VỀ LIÊN MINH HỢP TÁC CÔNG – TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Với mong muốn xây dựng một cộng đồng giàu tri thức và nguồn lực nhằm triển khai thành công các dự án đô thị thông minh, Liên minh duy trì sự gắn kết và trao đổi giữa các thành viên thông qua chuỗi hoạt động trực tiếp/trực tuyến cùng nhiều dự án diễn ra thường niên. Đồng thời, các thành viên có thể tiếp cận nguồn tài liệu phong phú và chất lượng từ các chuyên gia, tổ chức nghiên cứ đầu ngành. Liên minh được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều giá trị đến với các thành viên.

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI CỦA LIÊN MINH

HOẠT ĐỘNG ĐÃ DIỄN RA CỦA LIÊN MINH

THÀNH VIÊN