LIÊN MINH HỢP TÁC CÔNG – TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÌ LỢI ÍCH TỐI ƯU CỦA CỘNG ĐỒNG

Là tổ chức do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Xây dựng và Hội Truyền thông số bảo trợ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác công – tư trong xây dựng các đô thị thông minh, phát triển bền vững tại Việt Nam và khu vực.
Với mong muốn xây dựng một cộng đồng giàu tri thức và nguồn lực nhằm triển khai thành công các dự án đô thị thông minh, Liên minh duy trì sự gắn kết và trao đổi giữa các thành viên thông qua chuỗi hoạt động trực tiếp/trực tuyến cùng nhiều dự án diễn ra thường niên. Đồng thời, các thành viên có thể tiếp cận nguồn tài liệu phong phú và chất lượng từ các chuyên gia, tổ chức nghiên cứ đầu ngành. Liên minh được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều giá trị đến với các thành viên.

Xem thêm

CƠ QUAN BẢO TRỢ & CHỦ TRÌ

BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

BỘ XÂY DỰNG

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

Dr. Nguyen Duc Hien

Vice Chairman, Central Economic Commission

Mr. Tran Quoc Thai

Director General, Urban Development Agency, Ministry of Construction

Sen. Lt. Gen. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Thanh

Vice Chairman, The Central Theoretical Council

Mr. Le Hoang Trung

Deputy Director General, Urban Development Agency, Ministry of Construction

Mr. Nguyen Minh Hong

Chairman of Vietnam Digital Communications Association

Mr. Huynh Quang Liem

CEO, VNPT

LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

SỰ KIỆN SẮP TỚI

THÀNH VIÊN

THƯ VIỆN

TIN TỨC

Bridging the Digital Divide Between Vietnam and Singapore

Smart cities the biggest game for startups in Vietnam

Đà Nẵng honoured with Việt Nam Smart City Award 2021

Smart city development must be closely linked with digital transformation

Smart city project on way for Mekong Delta

Vietnam pushes on with smart city plans

Destination of “Binh Duong Smart City”, a new goal after 25 years of construction and development

iForum for Smart City to foster smart city development in Vietnam