XÂY DỰNG KÊNH ĐỐI THOẠI ĐA CHIỀU

Xây dựng một kênh đối thoại đa chiều, kết nối các thành phần quan trọng tham gia vào phát triển đô thị thông minh

HỖ TRỢ

Hỗ trợ các lãnh đạo địa phương trong quá trình đưa ra quyết định với những tư vấn kịp thời và chính xác đến từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm

KẾT NỐI

Kết nối mạng lưới thành viên trên khắp thế giới, bao gồm đại diện các chính quyền trung ương và địa phương, các nhà hoạch định chính sách, CEO các tập đoàn, doanh nghiệp và các chuyên gia đầu ngành

THÚC ĐẨY

Thúc đẩy quá trình tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông minh nhằm phát triển đô thị dựa trên đặc thù riêng của từng thành phố

Trở thành thành viên của Liên minh để để kết nối với các đối tác tiềm năng và tăng cường nhận diện thương hiệu

LIÊN HỆ!

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN